Vrijwaring

ONLINE

Najemer doet zijn best om zorgvuldig te handelen als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Najemer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Najemer of door u aan Najemer door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

OP LOCATIE

Najemer gaat professioneel en vakkundig te werk, desondanks kan het gebeuren dat de staat van uw installatie / leidingen / sanitair in dermate slechte staat is dat er schade ontstaat. Najemer kan hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld. Schade door ontstaan doordat voorgenoemde zaken slecht onderhoud- en of gebreken hebben / op het punt staan te breken zijn te allen tijde voor eigen rekening! De betalingsplicht voor onderzoek en/of reparatie bij schade blijft intact.